AnaSayfa
 
VIII. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları toplantısı Kahramanmaraş’da yapıldı.
VIII. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Geleneksel Toplantısı Bakanlığımız ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin işbirliğiyle 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilmiştir.
 
Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İ. İlhan HATİPOĞLU ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın H. Abdullah KAYA’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları, OECD-SIGMA temsilcisi, Yükseköğretim Kurumu ve Üniversitelerimizin Strateji Geliştirme Daire Başkanları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi yetkililerinden oluşan toplam 145 kişi katılmışlardır.
 
İki gün süren Toplantıda sırasıyla aşağıdaki oturumlar gerçekleştirilmiştir:
-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın İsa ATÇEKEN “Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması Kapsamında Proje Desteği” konusunda sunum yapmış, soruları cevaplandırmıştır.
 
-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL’ün oturum başkanlığını üstlendiği Panelde, OECD – SIGMA Uzmanı Noel HEPWORTH “Ankara Üniversitesi Risk Yönetimi Pilot Çalışması” konusunda sunum yapmış ve Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Esra ERBEK ve Elektronik Teknikeri Demet ASLANTAŞ ile birlikte soruları cevaplandırmışlardır.
 
-“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Güncellenmesi” üst başlığı altında, altı alt başlıkta (genel hükümler, bütçe, muhasebe-kesin hesap ve raporlama, strateji geliştirme birimleri, iç kontrol ve denetim) iki gün boyunca panel oturumları gerçekleştirilmiş, bu oturumlarda, SGB yöneticilerinin 5018 sayılı Kanunla ilgili değişiklik önerileri alınmış, daha sonra bu önerilerle ilgili farklı görüş ve önerisi olan SGB yöneticilerine söz verilmiştir.
 
-Söz konusu panellerin oturum başkanlığını Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK üstlenmiş, panelist olarak sırasıyla; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Sayın Mehmet BÜLBÜL ile Sayın İsa ATÇEKEN, Yalova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Hakan BAKKAL, Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Gönül AKIL, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sinan İPEK, Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Ahmet ERKAN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Vedat ERDOĞAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Süleyman MANTAR, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Alper KILIÇASLAN ile Maliye Uzmanı Sayın Umut KORKMAZ yer almıştır.
 
Toplantı, ikinci günün sonunda, Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK’in kapanış konuşması ve Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kadriye BALTA’nın teşekkür konuşmasıyla sona ermiştir.