AnaSayfa
 
VIII. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri toplantısı Sandıklı – Afyonkarahisar’da yapıldı.
VIII. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Geleneksel Toplantısı 26-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Afyonkarahisar Sandıklı’da gerçekleştirilmiştir.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın H. Abdullah KAYA’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları, strateji geliştirme birim yöneticileri ve OECD - SIGMA temsilcileri olmak üzere toplam 141 kişi katılmıştır.
 
İki gün süren Toplantıda sırasıyla aşağıdaki oturumlar gerçekleştirilmiştir:
- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın İsa ATÇEKEN “Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması Kapsamında Proje Desteği” konusunda sunum yapmış, soruları cevaplandırmıştır.
 
- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL’ün oturum başkanlığını üstlendiği Panelde, OECD – SIGMA Uzmanı Brian FINN “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Risk Yönetimi Pilot Çalışması” konusunda sunum yapmış ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Sayın İbrahim GÖKTAŞ ile birlikte soruları cevaplandırmışlardır.
 
- “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Güncellenmesi” üst başlığı altında, altı alt başlıkta (genel hükümler, bütçe, muhasebe-kesin hesap ve raporlama, strateji geliştirme birimleri, iç kontrol ve denetim) iki gün boyunca panel oturumları gerçekleştirilmiş, bu oturumlarda, SGB yöneticilerinin 5018 sayılı Kanunla ilgili değişiklik önerileri alınmış, daha sonra bu önerilerle ilgili farklı görüş ve önerisi olan SGB yöneticilerine söz verilmiştir.
 
- Söz konusu panellerin oturum başkanlığını Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK üstlenmiş, panelist olarak sırasıyla; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Sayın Mehmet BÜLBÜL ile Sayın İsa ATÇEKEN, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Yavuz ATEŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Sayın M. Bülent ÜNCÜ, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sinan İPEK, TÜBİTAK Mali Hizmetler Daire Başkanı Sayın Yakup KARADAVUT, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Sayın Nurtaç ARSLAN, TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Naim ÇOBAN,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Kerim ÜSTÜN ile Maliye Uzmanı Sayın Umut KORKMAZ yer almıştır.

Toplantı, ikinci günün sonunda, Sayın Ayşe Berrin DİKMELİK’in kapanış konuşması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Strateji Geliştirme Başkanı Naim ÇOBAN’ın teşekkür konuşmasıyla sona ermiştir.