AnaSayfa
 
Dünya Bankası
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) Kamu Mali Yönetimi Reformu Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi kapsamında Kamu İç Kontrol Standartlarının  güncellenmesi ve Kamu İç Kontrol Rehberinin revize edilmesi hususlarında bireysel  danışmanlık hizmet alımına ilişkin İş Tanımı
Kamu Harcamalarının Gözden Geçirilmesi ve Kurumsal İnceleme Raporu (PEIR)