AnaSayfa
 
Yeterlik sınavında başarılı olan 3. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının atama yazısı idarelere gönderilmiştir.

 
Yeterlik sınavında başarılı olan 3. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının atama yazısı idarelere gönderilmiştir.

18 Şubat 2017 tarihinde yapılan Yeterlik Sınavında başarılı olarak Mali Hizmetler Uzmanlığına atanmaya hak kazananların atama yazısı idarelerine gönderilmiştir.EK: Atama Yazısı ve Ekli Liste