AnaSayfa
 
II. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı Antalya

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bakanlığımıza vermiş olduğu Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma görevi kapsamında kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapma, rehberlik etme, uygulamaları izleme ve değerlendirme faaliyetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Her yıl düzenlenmesi öngörülen ve birincisi 2012 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen “Mahalli İdareler  Strateji Geliştirme/Mali Hizmetler Birimi Yöneticileri Toplantısı”nın ikincisi bu yıl 25-31 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir.

 
1.Grup 25-28 Mart 2013 (yol dahil)
2. Grup 28-31 Mart 2013 (yol dahil)
 
tarihlerinde ikişer gün süreyle iki grup halinde Antalya'da yapılacaktır.