AnaSayfa
 
IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı Antalya
    5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Kamu İç Mali Kontrol sisteminin oluşturulmasında Bakanlığımız tarafından merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde sürekli ve sistemli bir şekilde koordinasyon, eğitim ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda yer alan mahalli idarelerdeki mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesine daha fazla rehberlik etmek, uygulamaları izlemek ve değerlendirmek amacıyla düzenli toplantılar yapılması planlanmaktadır.  

    Bu kapsamda Antalya'da 9-12 Nisan 2012 tarihleri arasında Belediyelerin Strateji Geliştirme/Mali Hizmetler Müdürlerine yönelik toplantılar düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ayrıntılar için tıklayınız.