AnaSayfa
 
VII.Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı Kızılcahamam'da gerçekleştirilmiştir.

VII. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri toplantısı Kızılcahamam – Ankara’da yapıldı.

Maliye Bakanlığınca Kızılcahamam’da gerçekleştirilen, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü  İ. İlhan HATİPOĞLU’nun açılış konuşması ile başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları ile strateji geliştirme birim yöneticilerden toplam 152 kişi katılmıştır.
 
“VII. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı”nın birinci günü Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL tarafından, Kamu İç Kontrol Mevzuatı Revize Çalışmaları SGB Bilgi Sistemi konusunda sunumda bulunmuş ve ardından gruplar halinde çalıştaylar yapılmıştır. Altı grup halinde yapılan çalıştay sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler katılımcılarla paylaşılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından İç Denetçi Fatih ERKEK tarafından “Kontrol Öz Değerlendirme” konusunda sunum yapılmış ve ilk gün çalışmaları tamamlanmıştır.

Toplantının ikinci gününde, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Hasan ÖZABA’nın açılış konuşmasında birinci günün değerlendirilmesi ile ikinci gün yapılacak sunumlarla ilgili bilgilendirmeler  yapılmıştır. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halis KIRAL tarafından “İç Kontrol ve Risk Yönetiminde İç Denetimin Danışmanlık Rolü” konusundaki sunumundan sonra yine Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kemal ÇELİK tarafından “Yönetici Kadrolarında Bulunanlara İlişkin Yeni Atama Usulü” konusunda sunum yapılmış, daha sonra Sayıştay Başkanlığı Başdenetçisi Berrin ŞENYURT tarafından “Sayıştay Denetim Rehberleri” konusunda sunum yapılmıştır. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Berrin DİKMELİK Başkanlığında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Kemal ÇELİK ve Mehmet BÜLBÜL’ün katılımı ile Strateji Geliştirme Birimlerinin sorunları ve çözüm önerileri konusunda panel düzenlenmiştir.

İkinci gün sonunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü İ. İlhan HATİPOĞLU’nun kapanış konuşmaları ve katılımcı kurumlardan Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yüksel ERDOĞAN’ın son söz konuşmasıyla iki günlük  VII. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı sona ermiştir.

 

 

KATILIMCI LİSTESİ

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri

 

PROGRAM

SUNUMLAR

 

SGB Bilgi Sistemi

 

Kontrol Öz Değerlendirme

 

Sayıştay Denetim Rehberleri