AnaSayfa
 
VIII. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı

VIII. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri toplantısı Sandıklı – Afyonkarahisar’da yapıldı.

Maliye Bakanlığı tarafından 26-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Afyonkarahisar/Sandıklı’da gerçekleştirilen ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü H. Abdullah KAYA’nın açılış konuşması ile başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları, strateji geliştirme birim yöneticileri ve OECD temsilcilerinden oluşan toplam 141 kişi katkı sağlamıştır.

“VIII. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı"nın birinci günün ilk oturumunda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsa ATÇEKEN’in “Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması Kapsamında Proje Desteği” konusundaki sunumu, ikinci oturumda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL’ün başkanlığında yapılan panelde panelistler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Strteji Geliştirme Daire Başkanı İbrahim GÖKTAŞ ve OECD – SIGMA Uzmanı Brian FINN’ in katılımıyla “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Risk Yönetimi Pilot Çalışması” ile ilgili sunum yapılmış, öğleden sonraki oturumlarda ise “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Güncellenmesi” kapsamında; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Berrin DİKMELİK’in başkanlığındaki panelde panelist olarak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz ATEŞ’in katılımı ile “Genel Esaslar”,  ikinci oturumda, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Berrin DİKMELİK’in başkanlığındaki panelde panelist olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı M. Bülent ÜNCÜ ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İsa ATÇEKEN‘in katılımı ile “Bütçe” konusunda sunumlar yapılmış ve katılımcıların sunum ile ilgili sorularına cevaplar verilmiştir.


Toplantının ikinci gününde, ilk oturumda “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Güncellenmesi” kapsamında;  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Berrin DİKMELİK’in başkanlığındaki panele panelist olarak Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sinan İPEK ve TÜBİTAK Mali Hizmetler Daire Başkanı Yakup KARADAVUT’un “Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama”, ikinci oturumda, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Berrin DİKMELİK’in başkanlığındaki panele panelist olarak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Nurtaç ARSLAN,nın “İç Kontrol Sistemi” konusundaki sunumu, öğleden sonraki oturumlarda ise “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Güncellenmesi” kapsamında; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Berrin DİKMELİK’in başkanlığındaki panelde panelist olarak TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Naim ÇOBAN ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL’ün “Strateji Geliştirme / Mali Hizmetler Birimi”, ikinci oturumda ise Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Berrin DİKMELİK’in başkanlığındaki panelde panelist olarak  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Kerim ÜSTÜN ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü  Maliye Uzmanı Umut KORKMAZ’ ın katılımı ile  “İç ve Dış Denetim” konularında sunumlar yapılmış ve katılımcıların sunumlarla ilgili sorularına cevaplar verilmiştir.

İkinci gün sonunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Berrin DİKMELİK’in kapanış konuşması ve katılımcı Strateji Birim Yöneticileri adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Strateji Geliştirme Başkanı Naim ÇOBAN’ın son söz konuşmasıyla iki günlük VIII. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı sona ermiştir.