AnaSayfa
 
5. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yeterlik Tezlerine İlişkin Genel Yazı


07 Kasım 2015 tarihinde yazılı bölümü, 25 Ocak-10 Şubat 2016 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan özel yarışma sınavıyla mesleğe alınarak ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilen 5. dönem mali hizmetler uzman yardımcılarına, Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesi ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmelerine İlişkin Usul ve Esasların 9 uncu maddesinde belirtilen yeterlik tez hükümlerinin uygulanmasına ilişkin idarelere yazı gönderilmiştir.

 

Genel Yazı