AnaSayfa
 
3. Dönem Mali Hizmetler Uzmanlığı Mazeret Yeterlik Sınav Sonucu Açıklanmıştır.

27 Nisan 2013 tarihinde yazılı bölümü, 17-21 Haziran 2013 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan özel yarışma sınavıyla mesleğe alınan 3. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarına yönelik 02/12/2017 tarihinde yapılan mazeret yeterlik sınavına katılanlardan en az yetmiş (70) puan alarak yeterlik sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre ekli listede gösterilmiştir.


EK: 3. Dönem Mali Hizmetler Uzmanlığı Mazeret Yeterlik Sınavı Sonuç Listesi