AnaSayfa
 
İl Özel İdarelerinde Mali Yönetim ve İç Kontrol Çalıştayı gerçekleştirildi.
16-17 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara Gölbaşı Vilayetler Evinde  "Mahalli İdarelerde Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlarla Uyumlu Olarak Güçlendirilmesi” konulu Konferans gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen DOGER/PFMC/TR2013/0740.10-1/FWC/023 numaralı ve "Mahalli İdarelerde Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlarla Uyumlu Olarak Güçlendirilmesine Yönelik Bir İhtiyaç Analizi ve Aksiyon Dokumanı Hazırlanması İçin Teknik Yardım” başlıklı proje kapsamında 16-17 Ocak 2019 tarihlerinde Vilayetler Birliğinin katkıları ve ev sahipliğiyle bir konferans düzenlenmiştir.

Konferans, Vilayetler Birliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve il özel idarelerinin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 60 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Murat UĞURLU ve Vilayetler Birliği Genel Sekreteri Sayın Şefik AYGÖL’ün açılış konuşmalarıyla başlayan konferansta Türk yetkililer ve AB Uzmanları tarafından dört farklı sunum ve iki grup halinde çalıştaylar yapılmıştır.

Konferansın ilk bölümünde Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL yapmış olduğu sunumda Proje sürecine değinmiş ve Proje hakkında genel bilgiler vermiştir. Sayıştay Denetçisi Sayın Ekrem ÇALIŞKAN mahalli idarelerde dış denetim bulguları; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Hasan KILIÇ ise yerel yönetimler denetim sonuçları konularında sunum gerçekleştirmiştir.

Konferansın öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci bölümü, Proje Uzmanı ve Takım Lideri Sayın Reinhard DANNELEIT’ın gerçekleştirilen proje faaliyetleri doğrultusunda hazırlanan Durum Tespit Raporuna ilişkin sunumuyla başlamış ve ardından çalıştaylar yapılmıştır.

Konferansın ikinci gününde çalıştaylar neticesinde elde edilen sonuçlar katılımcılarla paylaşılmıştır. Sonuçların paylaşılmasını takiben Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Murat UĞURLU’nun kapanış konuşması ile konferans sona ermiştir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL'ün sunumu için tıklayınız.

Kontrolörler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Hasan KILIÇ'ın sunumu için tıklayınız.

Sayıştay Denetçisi Sayın Ekrem ÇALIŞKAN'ın sunumu için tıklayınız.

Durum Tespit Raporu için tıklayınız.

Fotoğraflar için tıklayınız.